Rafał Janiak (*1986)
Violin Inspirations

Słowo „inspiracja” pochodzi od łacińskiego czasownika inspiro, oznaczającego dmuchać, dąć w coś, a także – natchnąć (pomysłem, uczuciem), rozniecać (uczucie). W warstwie językowej inspiracja ściśle łączy się więc z powietrzem, oddechem. I tak jak powietrze jest niezbędne do życia, tak inspiracja jest konieczna dla sztuki. Szczególnym jej źródłem jest spotkanie z drugim człowiekiem i jego twórczością, czy to w relacji mistrz–uczeń, czy na poziomie twórczego dialogu kompozytora i wykonawcy.

Sonata na skrzypce i fortepian.
Pamięci prof. Stanisława Moryty (2019)

Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce | violin
Andrzej Karałow – fortepian | piano [1]–[7], [9]–[13]
Piotr Ptak – klarnet | clarinet [10]–[13]

Rafał Janiak (*1986)
Violin Inspirations

Słowo „inspiracja” pochodzi od łacińskiego czasownika inspiro, oznaczającego dmuchać, dąć w coś, a także – natchnąć (pomysłem, uczuciem), rozniecać (uczucie). W warstwie językowej inspiracja ściśle łączy się więc z powietrzem, oddechem. I tak jak powietrze jest niezbędne do życia, tak inspiracja jest konieczna dla sztuki. Szczególnym jej źródłem jest spotkanie z drugim człowiekiem i jego twórczością, czy to w relacji mistrz–uczeń, czy na poziomie twórczego dialogu kompozytora i wykonawcy.

Sonata na skrzypce i fortepian.
Pamięci prof. Stanisława Moryty (2019)

Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce | violin
Andrzej Karałow – fortepian | piano [1]–[7], [9]–[13]
Piotr Ptak – klarnet | clarinet [10]–[13]